Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

CEZA ERTELEME DİLEKÇESİ

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


    İLÇE/KENT


İLAMAT NUMARASI    :

HÜKÜMLÜ        : ad, soyad, adres.
HÜKMÜN ÖZÜ    :  ................(       )İcra Ceza Mahkemesinin /     E.-     /           K.
              s.lı  mal Beyanında Bulunmama konulu kesinleşmiş 10 gün Hafif Hapis   
AÇIKLAMALAR    :

1) Anılan mahkeme kararı Savcılığınızca infaz edilmek üzere tarafıma tebliğ edilmiştir.

2) Ancak cezanın infazı için savcılığınıza teslim olduğum takdirde Cezaevinden sağ çıkabileceğim konusunda tereddütteyim. 1338 D.lu olup yaklaşık 80 yaşındayım. Yaşım gereği tüm insani gereksinimlerimi çocuklarım yardımıyla yapmaktayım. Görüntüm bunun ispatıdır. Ceza dayanağı suçun konusunun Mal Beyanında Bulunmama olması ve Ödendiği takdirde cezanın yasal olarak düşeceğinden; adıma kayıtlı tarlada ekilmiş buğdayların hasadında paraya çevrilip icra dosyasınada tamamen ödeyerek kapatacağımdan cezamın CMUK 400 md. uyarınca 4 ay süre ile ertelenmesi için sayın Makamınıza Başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.       

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıdaki açıklamalarım ışığında yaş ve sağlık durumum ve Buğday zamanı borcu ödeyerek cezanın ortadan kaldırılmasını sağlayacağımdan cezamın 4 ay süreyle ertelenmesini yüksek takdirlerinize saygıyla sunarım.

                                    Hükümlü
                                   
Ek: Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder