Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

BORÇLU ADRESİNİN TESPİTİ TALEBİ

……….. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO    :   

TALEPTE BULUNAN
(ALACAKLI)    :   

BORÇLU    :   

TALEP KONUSU    :    Borçlunun adresinin tespiti talebinden ibarettir.

OLAYLAR    :
1.    Müvekkilim ……………………… borçludan olan alacağı için ………. İcra Müdürlüğünde ……………. Esas sayılı takip dosyası ile başlattığımız icra takibi sonucu borçlu, bir türlü adresinde bulunamamış ve muhtarlık kanalıyla da tebligat yapılamamıştır.
2.    Bu nedenle, borçlunun yukarıda bulunan adresinin Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla araştırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda açıklanan nedenlerle; Borçlunun "………………………….." adresinin Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla araştırılarak adresinin tespit edilmesi için müzekkere yazılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

            ……/……/200…
            Davacı Vekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder