Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

Sabıka Kaydının silinmesi dilekçesi örneği

ANKARA (  )’Cİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’ NE
 
Sabıka Kaydının
Silinmesini İsteyen    : Ad Soyad

Adresi                        : ….

Suç ve Ceza              : Mal Beyanında Bulunmamak

İnfaza Veriliş Tarihi  : 15.09.1997
 Konusu                      : Ankara  ( ).İcra Ceza Hakimliği’ nin . . . . . . . . . . . . sayılı
                                   kararı ile verilen mahkumiyetimin, Adli Sicilden silinmesi talebidir.

Açıklama                 :1-Yukarıda Mahkemesi ve numarasını belirttiğim karar ile 8 gün hafif hapis cezasına mahkum olmuştum.
                                2- Bu cezamı Ankara Mamak cezaevinde yatarak tamamladım ve cezam dolduktan sonra tahliye edildim. Mahkumiyetimin üzerinden yaklaşık 12 yıl geçmiştir. Bu sabıka kaydı nedeniyle iş bulmakta zorluk çekiyorum. Diğer taraftan 647 sayılı Kanundaki şartlar da gerçekleşmiştir.

Hukuki Sebepler       :  647. S.K 7 m.’si ve ilgili mevzuat

Sübut Sebepleri         : Mahkumiyet dosyası , İnfaz Kağıdı, ve Kanuni Deliller

Sonuç ve İstem        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adli Sicildeki hükümlülük kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.   /   / 2009

                                                                           Hükümlülük Kaydının     
                                                                               Silinmesini İsteyen
                                                                                Ad soyad
E K  : Adli sicil kaydı fotokopisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder