Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması nedeniyle Boşanma Dilekçesi

                            … AİLE MAHKEMESİ’NE


DAVACI                               :
VEKİLİ                                 :
DAVALI                               :
KONU                                   : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma talebi.
AÇIKLAMALAR                       :
  1. Davacı müvekkil ile davalı eşi  …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Taraflar evlemelerinden itibaren . . . .… ilinde yaşamaktadırlar. Ancak evlilikten bu zamana kadar aralarında sürekli olarak şiddetli kavgalar ve tartışmalar yaşamışlardır.  Şiddetli geçimsizlik yaşayan taraflar hiçbir şekilde ve neredeyse hiçbir konuda anlaşamamaktadırlar.
  2. Taraflar aynı evde yaşayan iki yabancıya dönmüşlerdir. Defalarca yeniden başlamayı denemişler ancak bu girişimler her seferinde başarısızlıkla sonuçlanmış ve her yeni girişim yeni kavgaları getirmiştir.
  3. Yaşanılan kavgalar neticesinde taraflar fiilen ayrılmışlardır. Davalı eş yaklaşık 10 ay önce ailesinin yanına dönmüştür. Fiili olarak artık birleşmeleri mümkün değildir.
HUKUKİ NEDENLER       : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER         : Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları, Nüfus Cüzdanı ve Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, tanık beyanları, yemin ve diğer yasal deliller…
SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda açıklanan nedenler ile yeniden bir araya gelmesi mümkün olmayan tarafların, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmesini, dava giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…
Davacı Vekili
 Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder