Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

....................... SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE


DAVACI      :
DAVALI       :
DAVA          : Veraset ilamı.
AÇIKLAMA  : Babam  ...................  ........................ .......... tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak annem (murisin eşi).........................., çocukları olarak kardeşim .................ve ben....................  kalmışlardır.
Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.
Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris ..............................in mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ..................nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.  .................


KİMLİK BİLGİLERİ 
 
İli                                 :
İlçesi                            :
Mahallesi                     :                                                      
Cilt                               :                    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder