Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

Çek iptali davası dilekçesi örneği

İZMİR (  ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE
       DAVACI                         :…..
       D. KONUSU                   :……
       D. DEĞERİ                     :……
       AÇIKLAMALAR           :
                  Müşterisi bulunduğum İzmir Yapı Kredi Bankası A.Ş. ‘ndan aldığım çek koçanım vardır. İzmir Yapı Kredi Bankası çek karnesinin ……….. seri nolu çekini kaybetmiş bulunmaktayım . Bu çekimde bedel kısmında  …………….. YTL  yazmaktadır ve hamiline düzenlenmiştir. Ancak bu çeki yaptığım ticari bir işin karşılığı olarak kimseye vermedim. Bu çekimin tanımadığım kişiler tarafından piyasaya sunulması ihtimali vardır. Bu sebeple çek iptal davası açma zorunluluğum doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER           : TTK  ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEK              :Yukarda açıklanan nedenlerle, öncelikle söz konusu çekin dava sonuna  kadar ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı İzmir Yapı Kredi Bankası Şubenize müzekkere yazılmasını , İzmir Yapıkredi Bankası Konak Şubesine ait olan …………….. nolu ve ……………. YTL çekin  İPTALİNE karar verilmesini saygıyla talep ederim .
                                                                                    
                                                                                                      DAVACI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder