Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

Çocuk için Nafaka talebi dilekçesi örneği

ANKARA AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :
KONU                                               : Çocuklar için Nafakaya Karar Verilmesi talebi.
AÇIKLAMALAR                           :
1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. …/…/… tarihinde boşanmışlar ve  müşterek çocukların velayet hakları mahkemece müvekkilime bırakılmıştır. Buna dair ilam işbu dava dilekçesi ekindedir.
2-) Ancak boşandıktan sonra müvekkilimin maddi durumu değişmiş, müvekkilim işsiz kalmış, davalı ise yüksek maaşla çalışmaya başlamıştır. Ayrıca müvekkilim evi kira olup, ev kirası ödemekte olup, davalı ailesi ile birlikte kaldığı için kira da ödememekte ve her ay tasarruf yapabilmektedir.
3-) İşbu ekonomik durumun kötüleşmesi nedeni ile müşterek çocukların zorunlu ihtiyaçları ve eğitim masrafları için davalı taraftan nafaka isteme zorunluluğu doğmuştur.
YASAL NEDENLER                  : 4721 Sayılı Kanun. md. 329 ve ilgili hukuki mevzuat.
YASAL DELİLLER                    : Boşanma ilamı, öğrencilik belgeleri, gelir belgeleri ve diğer hukuki deliller.
SONUÇ VE TALEP                 : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıdan müşterek her bir çocuk için aylık … TL. olmak üzere toplam ……. TL. nafakaya hükmedilmesine,  avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili
Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder