Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ

   İSTANBUL  İŞ  MAHKEMESİ’NEDAVACI        :
                             
VEKİLİ        : Av.
                             
DAVALI        :
                                                             
DAVA            : İş kazası nedeniyle maddi tazminat istemidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Müvekkil ...................., davalı .................’a ait ................’  de .....................  tarihinden itibaren çalışmaktayken .....................  tarihinde geçirdiği iş kazası neticesinde sakatlanmıştır.                                                                                                                               

Davacı, SSK’ya ........................... sigorta sicil numarası ile kayıtlı olup son ücreti aylık net ............................-TL, yemek ve diğer sosyal haklardır. Davacı işyerinde belboy ve servis elemanı olarak çalışmaktaydı.
                               
Söz konusu iş kazası neticesinde davacı .......................dan sakatlanmıştır. İş kazasının meydana gelişinde davacının hiçbir kusuru yoktur. Tüm kusur ve sorumluluk davalı işverene aittir.                             
                                                                                                                                                                                      
Huzurunuzdaki bu dava ile,fazlasını talep ve dava  hakkımızı saklı tutarak, yine manevi tazminat talep ve dava hakkımız da saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100.000.000.-TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmekteyiz.

H.NEDENLER        : İlgili mevzuat.

K.DELİLLER        : Tanıklar, kayıtlar,sair deliller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SONUÇ        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,fazlasını talep ve dava hakkımızı saklı tutarak, Manevi tazminat talep ve dava hakkımız da saklı kalmak kaydıyla şimdilik                             100.000.000.-TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren faiz, yargılama gideri ve vekalet ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımızla dileriz.                                                                                                                                                                                 

                         
                                                                                                  Davacı Vekili
                                                                                              Av.       
         

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder