Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

BABALIK DAVASI

...........  AİLE MAHKEMESİ'NE
  DAVACI       :    
VEKİLİ    :    
DAVALI    :    
D. KONUSU    : Davalının babalığına ve çocuk için aylık ......... TL nafakaya hükmedilmesi talebidir.    
OLAYLAR    : 1)    2) Davalı, doğan çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmemektedir. Oysa çocuk davalıdan olup, müvekkile bugüne dek başka hiçbir erkek ile bu tür bir ilişkiye girmemiştir.    3) Çocuğa kayyım tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yazılması gereği vardır.    
HUKUKSAL NEDENLER     : MK, HUMK sair mevzuat    
DELİLLER    : Nüfus kayıtları, doğum kayıtları, fotoğraflar, tanık beyanı, doktor raporu sair deliller.    
İSTEM SONUCU     : Yukarıda sunulan nedenlerle davalının babalığına ve çocuk için aylık ..... (.......) lira nafakaya hükmedilmesine yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekâle arz ve talep ederim.    

Davacı Vekili

  EKİ      : Vekaletname örneği  Anılan belgeler.   

1 yorum:

  1. Bloğunuzu paylaşımlarınızdan dolayı takip etmekten zevk alıyoruz.Dell notebook yedek parçaları olarak paylaşımlarınızla birlikte başarılarınızın devamını diliyoruz.

    YanıtlaSil