Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

ANLAŞMALI BOŞANMA Dava Dilekçesi

 …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

KARŞILIKLI BOŞANMAK
İSTEYEN TARAFLAR
(DAVACI)    :   


DAVACI VEKİLİ    :   


DAVALI    :   
       

DAVA KONUSU    :    Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR    :


HUKUKİ SEBEPLER    :    Medeni Kanunun,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER    :    Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda saydığımız nedenlerle; Tarafların kendi aralarında kararlaştırdıkları anlaşmanın esasları doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmalarına ve Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin taraflara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili

EK:
1.)    Onanmış vekaletname örneği,
2.)    Nüfus kayıtları örneği,
3.)    Evlilik cüzdanı fotokopisi
4.)    Tanık listesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder