Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

KİRA PARASININ ÖDENMEMESİ DURUMUNDA TAHLİYE DAVASI

……………………….. İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE,
                                                                                                                                                                                                                    

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ            :  

DOSYA NO                         :  

TAHLİYE KARARI             :

İSTEYEN (ALACAKLI)       : 

VEKİLİ                               :  

BORÇLU KİRACI                :

D.KONUSU                         :  Süresinde kira borcunu ödemeyen borçlunun tahliyesine karar                                                                                                                                                             verilmesi talebidir.                                                                                                                                                          

OLAYLAR                            : 

1) 
                                
2) 

3) 


HUKUKSAL NEDENLER         : İİK.,HMUK.,sair mevzuat.

DELİLLER                              : 

SONUÇ                              :  Yukarıda belirtilen nedenlerle kiracı borçlunun daireden tahliyesine ,yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.EKİ                :Onanmış vekaletname örneği.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder