Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

BANKADAN BİLGİ SORMA

………………… BANKASI
……………. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ    :    ………..Asliye Hukuk Hakimliğinin …………../…Esas

Davacı ……………. tarafından davalı …………….. aleyhine açılmış bulunan alacak davasının yapılan duruşması sırasında alınan ara karar gereğince;
Şubenizde bulunan ………………….. hesabından çekilen …………………….).- TL.'lık çeklerin kimlerin tarafından, hangi tarihlerde çekildiğinin duruşmanın atılı bulunduğu …./…../……… tarihinden önce Mahkememize gönderilmesi rica olunur

            ……/……/…….
            Hakim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder