Pages

13 Şubat 2013 Çarşamba

Veraset İlamı Dilekçe Örneği


                        NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                        ANKARA


VERASET İLAMI
İSTEYEN                  : ............  ................(Tc:                 )

VEKİLİ                     :Av....................  ..................

                                    
KONU                       :Veraset ilamı isteminden ibarettir.
                                                          

AÇIKLAMALAR   :

                                 Müvekkilin Babası   ................  .................. 01.12.2012 tarihinde vefat etmiştir.Geride müteveffanın kardeşi ve müvekkilin kendisi mirasçı olarak kalmıştır.
                                   Müvekkilin gerek resmi , gerek miras ile ilgili işlemlerini yürütebilmesi için veraset ilamı gerekmektedir.
                                   Açıkladığımız nedenlerden dolayı işbu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

HUK. NEDENLER : MK ve ilgili yasal mevzuat,

DELİLLER              : Nüfus kaydı ve hukukça hükmü haiz ispat vasıtaları,

SONUÇ VE İSTEM            : Açıkladığımız nedenlere binaen tarafımıza veraset
                                     ilamının verilmesi saygıyla vekaleten talep olunur.09.02.2013
                                                 

                                                                                                  Davacı Vekili
                                                                                               Av. ....................

NÜFUS BİLGİLERİ           :
T.C  KİMLİK NO     : 
ADI                            : 
SOYADI                    : 
BABA ADI                : 
ANA ADI                  : 
DOĞUM TARİHİ      :
İL                               :
İLÇE                          :
MAHALLE/KÖY      :
CİLT NO                   :
AİLE SIRA NO         :
BİREY SIRA NO      :

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder