Pages

13 Şubat 2013 Çarşamba

Banka Hesap İşletim Ücretine İtiraz Dilekçe Örneği

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü'ne,

Konu :Hesap işletim ücreti


…………….. nolu hesabımdan, …../……./20… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …..... , ... TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirde hukuki yollara başvuracağıma bildiririm. 11.01.2013

Adı, Soyadı
İmza

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder