Pages

11 Şubat 2013 Pazartesi

İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİDEVREDEN             :   

DEVRALAN             :  

DEVİR KONUSU    :  DENİZ MARKET İŞLETMESİ
                                      GUL MAH. RUZGAR CAD. NO:5 ÇANKAYA/ ANKARA

DEVİR TARİHİ        : 20.01.2013

1) GUL MAH. RUZGAR CAD. NO:5 ÇANKAYA/ ANKARA adresinde faaliyette bulunan DENİZ MARKET İŞLETMESi  20.01.2013 tarihinde ....................... tarafından, ....................’ye devredilmiştir.

2)İş bu devir karşılığında 01.01.2013 tarihli 15.000 TL bedelli, senet borçlusunun .......... ve kefilinin ............... olduğu bir senet tanzim edilmiştir.

3)İkinci maddede belirtilen senet ödenmediği takdirde iş bu devir sözleşmesi hükümsüz olacaktır.

4) 20.01.2013 tarihi itibariyle devir konusu işletmenin mali, hukuki, ticari her türlü yükümlülüğü devralana aittir.

5)İşletme ruhsatı halen devreden adına olduğundan devir tarihinden itibaren, işletmede meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk devralana aittir.

6)İş bu sözleşme tarafların iradesine uygun olarak tanzim edilmiş olup, iki nüshadan ibarettir.
20.01.2013


DEVREDEN :                                  DEVRALAN :                                   ŞAHİT                       :
                                                                 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder