Pages

8 Şubat 2013 Cuma

DAVAYA MÜDAHALE

 .................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE
                                                                


DOSYA NO                    :          /
DAVAYA KATILMA İSTEĞİNİ SUNAN    :
VEKİLİ                    :
DAVACI                    :
VEKİLİ                    :
DAVALI                    :
DAVA KONUSU                :Mahkemenizde görülmekte olan davaya davacı/davalı
                                                              Taraf yanında katılma istemimiz hakkındadır.
HUKUKSAL NEDENLER            :HMUK.53-58 ve ilgili mevzuat hükümleri.
DAVAYA KATILMA NEDENLERİ        :HMUK 53 uyarınca    yanında davaya katılmamızda                             hukuksal yararımız vardır. Zira;
                                       ………..
                                          Yanında davaya katılmak istediğim taraf haklıdır. Zira;
                                       ……….
                                          Durumu öğrendikten sonra derhal davaya müdahale talebinde bulunuyoruz.


SONUÇ VE İSTEK                  :Yukarıda izah olunan nedenlerle,davaya davacı/davalı                         yanında katılmamız için gerekli kararın verilmesini saygı ile                         bilvekale talep ederiz. /  /2013                            

                                                                                DAVAYA KATILMAK İSTEYEN VEKİLLERİ
                                                                                                          

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder