Pages

13 Şubat 2013 Çarşamba

Borca İtiraz Dilekçe Örneği


7.İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                               ANKARA

Dosya no: 2012/1936

BORCA İTİRAZ EDEN
(BORÇLU)                           :  ............ .............. 
                                               

KONU                                 : Borca itirazımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR      : Takibe konu olan borcu  100TL+800TL olmak üzere Belirli zaman aralıklarıyla ödemiş bulunduğumdan  vaki borcu kabul etmiyorum. Ancak ödeme emrinde belirtilen borcun 800 TL olan kısmını talepten sonra ödemiş bulunduğumdan bu 800 TL lik bakiye borç için yapılan takip dolayısıyla varsa takip masraflarıyla vekalet ücretine ilişkin borcumu kabul edeceğimi beyanla işbu itirazda bulunma zorunluluğum hasıl olmuştur.

SONUÇ  ve İSTEM    :Yukarıda  izah edilen nedenle,karşı tarafça belirtilen borcun 800 TL olan kısmını talepten sonra ödemiş bulunduğumdan bu 800 YTL lik bakiye borç için yapılan takip dolayısıyla varsa takip masraflarıyla vekalet ücretine ilişkin borcumu kabul edeceğimi  beyanla diğer belirtilen borç meblağını  ödemiş bulunduğumdan bu husussa ilişkin borca itirazımla bu borca ilişkin  itirazımızın kabul edilmesini, takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.20.01.2013

                                                                                                                                    Adı- Soyadı
                                                                                                                                          imza

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder