Pages

12 Şubat 2013 Salı

Ayıplı Mal Nedeniyle Dava Dilekçesi

Tüketici Mahkemesi

Sayın Başkanlığı’na


VEYA

Tüketici Mahkemesi sıfatıyla

(Asliye Ticaret Mahkemesi / Asliye Hukuk Mahkemesi)

Sayın Başkanlığı’na

ŞİKAYET EDEN                     : Tüketicinin adı soyadı adresi
ŞİKAYET EDİLEN                  : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)ŞİKAYET KONUSU                : Satın alınan hizmetin ayıplı çıkması
OLAYLAR                               : Ayıplı hizmete konu olan olay yaşadığınız hadiseler net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde  Madde madde anlatmanızı öneririz.)
Hukuki Sebep                       : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

Deliller                                   :  Fatura ve/veya Garanti Belgesi, (Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) ve/veya Yetkili Servislerden alınan  Fişler ve/veya Firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa ayrıca tanık da sunabilirsiniz)

Netice-i Talep                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle 1) ödenen bedelin iadesine, 2) ayıp oranında bedel indirimi, 3) ayıbın giderilmesi, 4) Ayıplı hizmetten dolayı bir zarar meydana gelmişse tazminat talebi( Buraya yukarıda saymış olduğumuz seçimlik haklardan hangisini kullandığınızı belirtiniz)  eğer talebiniz maddi ise dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, yargılama masraflarının davalılara tahmiline karar verilmesini  saygılarımla arz ve talep ederim.    …. / …. / 2013

Ad, Soyad,
............................                                                                                       imza

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder