Pages

11 Şubat 2013 Pazartesi

MAAŞ HACİZ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


…..……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Dosya No: 2013/…….

                        Yukarıda dosya numarası belirtilen icra takibinde,
Borçlunun ………………. Müd. den maaş aldığı tespit edildiğinden, maaşının haczi ile yasal olarak kesilebilecek miktarının dosyaya gönderilmesi için …………..Müd.e müzekkere yazılmasını  talep ederim. …./…/2013

Alacaklı Vekili
Av. ……….. ……………

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder