Pages

15 Şubat 2013 Cuma

Maddi Hata Dilekçe Örneği


Maddi Hata Dilekçe Örneği (Üniversite yönetimine)

          


               ................. Üniversitesi ....................... DekanlığınaÜniversitenizin .................. fakültesi  ................. numaralı öğrencisiyim
Ara sınav/Dönem Sonu final Sınavının, sınav sonucuna göre;
aşağıda belirttiğim derslerimin sınav notunda maddi hata olup olmadığının
incelenmesini saygılarımla arz ederim.                                                                              
                                                                                  Ad-soyadı
                                                                                  İmza

Dersler: 
1.    
2.    
3.   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder