Pages

11 Şubat 2013 Pazartesi

İHALENİN FESSİ TALEBİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ


…..……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Dosya No: 2013/…….

                        Yukarıda dosya numarası belirtilen icra takibinde,
Yapılan ihale ile hacizli taşınmazı satın alan alıcı ihale bedelini yasal süresi içinde ödemediğinden İİK.mad. 133 gereğince ihalenin feshine karar verilmesini talep ederim. …/…/2013

Alacaklı Vekili
                                                                                                                     Av. ……….. ……………

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder