Pages

11 Şubat 2013 Pazartesi

SİGORTA TESPİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ


ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                                                                               ANKARA


TESPİT İSTEYEN
(DAVACI)                : 

VEKİLİ                     :      

DAVALILAR          :

 VEKİLİ                   

KONU                       : Sigorta tespit istemidir.


AÇIKLAMALAR   :
                                    Müvekkil, Davalıya ait işyerinde askerlik hizmeti dışında 22.05.1998 ile 22.05.2006 tarihleri arasında fasılasız olarak 8 yıl --- ay ---- gün süreyle hizmet sözleşmesine dayanarak sigorta himayesinden yoksun olarak çalıştırılmıştır..
    
                                    Söz konusu davalı işyerinde haklı bir sebebe dayanmadan ve iş kanundan kaynaklı hiçbir tazminat ödenmeden 22.05.2006 tarihinde iş akdine son verilmiştir.
                                    Bu haksız fesih üzerine müvekkil davacı adına ANKARA 1.İş mahkemesinde ikame ettiğimiz, iş mevzuatından kaynaklı alacakların tahsiline ilişkin dava :------- E------- K nosuyla 11.09.2009 tarihinde davacı müvekkil lehine kabul edilmiştir..

                                   .Sigorta primleri ödenmeyen müvekkilin mağduriyeti söz konusu olduğu için , yatırılmayan primlerin tespit edilmesi açısından Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUK. NEDENLER :    İş kanunu-MK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER              : Müvekkil lehine karara çıkan Ankara 1.iş Mahkemesinin --------- E ------ K Sayılı  Dosyası

SONUÇ ve İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere  binaen müvekkilin davalıya ait
                                     işyerinde çalıştığı dönem itibariyle(8 yıl --- ay --- gün) yatırılmayan Sigorta pirimlerinin tespitinin yapılmasına,yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya aidiyetine karar verilmesini vekaleten talep ederim 06.01.2013

                                                                                                          Davacı Vekili
                                                                                                    Av. -----------------

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder