Pages

11 Şubat 2013 Pazartesi

ÇOCUK İÇİN NAFAKA İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


.......  MAHKEMESİNE
DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :

KONU                                              Çocuk İçin Nafakaya Karar Verilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR                           :
1-) Müvekkilim davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. …/…/… tarihinde boşanmışlar ve müşterek çocukların velayetleri müvekkilime bırakılmıştır. Buna dair ilam ektedir.
2-) Ancak boşandıktan sonra müvekkilimin maddi durumu değişmiş, müvekkilim işsiz kalmış, davalı ise yüksek maaşla çalışmaya başlamıştır. Ayrıca müvekkilim ev kirası vermekte olup, davalı ailesiyle birlikte kaldığı için kira da ödememekte ve her ay oldukça tasarruf yapabilmektedir.
3-) Bu nedenle müşterek çocukların zaruri  ve eğitim giderleri için davalıdan nafaka isteme zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER                   ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER                    Boşanma ilamı, öğrenci belgeleri, gelir belgeleri ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıdan müşterek çocuklar için aylık … TL. nafaka alınmasına,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…2013

Davacı Vekili
Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder