Pages

12 Şubat 2013 Salı

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği ANKARA AİLE MAHKEMESI HAKİMLİĞİ'NE
SAYIN HAKIMLIGINE
                 


DAVACI            :
VEKILI            : Av. ....... ........
                  
DAVALI            :
                  
DAVA KONUSU        : Siddetli geçimsizlik  nedeniyle bosanma talebinden    ibarettir.

OLAYLAR            :

DELILLER            : Nüfus kaydi, sahit ve her türlü kanuni delil.
HUKUKI NEDENLER    : Ilgili mevzuat.
T A L E P            : Yukarida kisaca arzedilen nedenlerle, fikren, bedenen ve  ruhen biten evlilik nedeniyle bosanmaya,             .-Tl. Maddi ve         .-TL. Manevi tazminata, mallarin bölüsümüne, vekil eden için                    .-TL. Çocuklar içinde ayri ayri                           .-TL: nafakaya,müsterek çocuklar     ile          'nin                     velayetlerinin vekil edene verilmesine karar verilmesini karar                 verilmesini yargilama giderleri ile Avukatlik vekalet                         ücretininde karsi taraftan tahmilini bilvekale saygilarimla arz                 ve talep ederim.     /   /2013
                                                                            Davaci Vekili
                                            Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder