Pages

10 Şubat 2013 Pazar

USULSÜZ TEBLİGATIN İADESİ TALEBİ

………. … İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO    :    …….. … İcra Müdürlüğü ……./… Esas

ALACAKLI    :   

VEKİLİ    :   

BORÇLU    :   

TEBLİGATI İADE EDEN
(3.KİŞİ)    :   

VEKİLİ    :   

TEBELLÜĞ TARİHİ    :    ……………….

TALEP KONUSU    :    Usulsüz tebligatın iadesi ve yapılmamış sayılmasına karar verilmesi talebidir

OLAYLAR    :
1.    Yukarıda dosya numarasını arz ettiğimiz icra takibi tebligatı, borçlu ……………….. A.Ş.'ye yapılması gerekirken borçla ve icra takibi ile ilgisi bulunmayan müvekkilim ………….. işletmesi sahibi …………………' a yapılmıştır.
2.    Müvekkilim, ibraz ettiğimiz vergi levhasından da anlaşılacağı üzere …………….. ticaret unvanı ile şahsi ticari faaliyet icra etmektedir. Dosya borçlusu …………………. A.Ş. ise takip konusu çek arkasındaki kaşeden de anlaşılacağı üzere Anonim Şirket olup adresi de kaşede mevcuttur.
3.    Müvekkilimin işçisi tarafından tebligat ………………'e geldiği sanılarak yanlışlıkla alınmış olup, borç ve borçlu şirketle müvekkilimin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
4.    Bu itibarla müvekkilimin mağduriyetinin önlenmesi için iş bu usulsüz tebligatı iade etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda açıklanan nedenlerle borçla ve borçluyla hiç bir ilgisi bulunmayan müvekkilime yapılan usulsüz tebligatın yapılmamış sayılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz

……/……/2013
Davacı Vekili
Av. ……………

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder