Pages

11 Şubat 2013 Pazartesi

İBRANAME DİLEKÇE ÖRNEĞİ


İBRANAMEİCRA MÜD.             :
DOSYA NO              :
BORÇLU                  :

Yukarıda  dosya  numarası  ve  borçlusu  belirtilen  icra  takibine konu alacağıma mahsuben Av. ..................................dan 100,00. ( Türk Lirası) TL. aldım.
İşbu takip nedeniyle  hiçbir hak ve alacağım kalmamış olup kendisini ibra ederim.

           ..../.../.....
 Alacaklı
............................

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder