Pages

17 Şubat 2013 Pazar

Tüketici Hakem Heyetine Şikayet Dilekçesi


…….........................      KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI (ŞİKAYET EDEN):

ADRESİ:

DAVALI (ŞİKAYET EDİLEN):

ADRESİ:

ŞİKAYETİN
PARASAL DEĞERİ:

ŞİKAYET KONUSU:
(AYIPLI MAL / HİZMET )

OLAY:
(ŞİKAYETİN AÇIKLAMASI)

HUKUKİ DELİLLER: 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Tanık, Bilirkişi ve Her Türlü Delil.
NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan ayıplı ............... hususunda karar verilmesini arz ederim. .... /.... 2015


Ad Soyad
İmza
                                                                                                                               

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder