Pages

11 Şubat 2013 Pazartesi

ÖDEME TAAHHÜDÜ BEYANI


….……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Dosya No: 2013/…….

            Ben borçlu ……….. ……….. , dosyadaki yekün borcumu …../…./….. tarihinde defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai neticeleri tarafıma anlatılmış olup, bunları bilerek ve isteyerek taahhüdümde ısrar ediyorum. …/…/2013

Borçlu
……….. ……….

Eki      :
Kimlik fotokopisi,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder