Pages

17 Şubat 2013 Pazar

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2015
1.TARAF :
VEKİLİ :
2.TARAF :
VEKİLİ :
HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2) NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.

3) EŞYALAR HUSUSU: Taraflar özel ev eşyaları konusunda da anlaşmışlardır.Karşılıklı birbirlerinden eşyalar konusunda bir talepleri yoktur.

4) VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir
SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.


İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

Taraf                                                                Taraf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder