Pages

11 Kasım 2015 Çarşamba

AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ BAKIMINDAN TEMYİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ, AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ BAKIMINDAN TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİYARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
         gönderilmek üzere,
ANKARA 9. SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO               :  2014/876 E
                                      2015/214 K

TEMYİZ İSTEMİNDE
BULUNAN SANIK   :    ......... .....................

VEKİLİ                      :  Av. ........... ............... 

KARARIN TEBLİĞ 
TARİHİ                     : 10.01.2015

KONU                      :  Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/xxx E 2015/214 K Sayılı 10.01.2015 tarihli kararının temyizi istemidir. 

AÇIKLAMALAR     : Sanık Müvekkil hakkında yerel mahkemenin .............................................. dolayı vermiş olduğu beraat kararına rağmen SANIK MÜVEKKİL LEHİNDE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞTİR.

Yerel Mahkemenin Beraat Kararına Rağmen Yargılama Giderleri içinde Müvekkil sanık lehinde Avukatlık ücretine hükmedilmemesinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.

SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda izah edilen ve re'sen göz önünde bulundurulacak husular dikkate alınarak Yerel mahkeme kararının Beraat eden müvekkil sanık lehine AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ BAKIMINDAN bozulmasına karar verilmesini Dairenizden saygılarımla talep ederim. 2015
                                                                                                                Sanık Müdafi
                                                                                                         Av. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder