Pages

11 Kasım 2015 Çarşamba

İŞ AKDİNİN FESHİ SONUCU KIDEM TAZMİNATI Dilekçe Örneği

İŞ AKDİNİN FESHİ SONUCU KIDEM TAZMİNATI İSTEME DİLEKÇESİ


. . . . . . . .  . .  . . İŞ MAHKEMESİNEDAVACI :
DAVALI :
KONU : İş akdimi haksız olarak fesheden davalının ...... TL ihbar tazminatı, ..... TL kıdem tazminatı, ...... TL izin ücretini ödemeye mahkum edilmesi hakkında davadır.
OLAYLAR:
 1)Davalının iş yerinde dört yıldır (20-- / 2015 )  çalışmaktayım, işimi gereği gibi ve sorumluluklarıma sadık olarak bugüne değin yaptım.

2) Ancak işveren haksız ve hukuka aykırı olarak görevime son vermiştir. Yasal haklarım olan kıdem ve ihbar tazminatını ödemediği gibi ücretimin de bir kısmını ödememiştir.

HUKUKİ SEBEBLER
: İş Kanunu, HUMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER
: Hizmet akdi, fesih bildirimi, bilirkişi , şahit ve sair delil.

İSTEM SONUCU
: Haklı olan davamın kabulü ile, davalının ...... TL ihbar tazminatı, ..... TL kıdem tazminatı, ...... TL izin ücreti olmak üzere toplam ..... TL'yi en yüksek banka mevduat faizi üzerinden ödemeye mahkum edilmesini, davalının yargılama giderlerine mahkumiyetini, fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutarak arz ve talep ederim. 2015Davacı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder